Instruire SSM si PSI

Oferte


OFERTĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PRIVIND S.S.M. si S.U

Sănătatea şi securitatea în muncă actualizarea evaluarii riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala; actualizarea planului de prevenire şi protecţie; elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de…

OFERTĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PENTRU RSVTI

Contact Rapid S.C. ALCONST SERV S.R.L. Tel/Fax: 021/66.71.888 Mobil: 07.22.77.94.63; 07.30.58.04.25 e-mail:alexe_carmen2005@yahoo.com În cadrul contractului societatea noastră vă oferă următoarele servicii în domeniul ISCIR cu operator RSVTI: identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR, precum şi transmiterea acestor date spre înregistrare la inspecţia teritorială ISCIR – Bucureşti; montajul şi punerea…

OFERTĂ PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎNBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Contact Rapid S.C. ALCONST SERV S.R.L. Tel/Fax: 021/66.71.888 Mobil: 07.22.77.94.63; 07.30.58.04.25 e-mail:alexe_carmen2005@yahoo.com Obligativitatea evaluării riscurilor la locurile de muncă în ţara noastră decurge  din legislaţia actuală în domeniu, care a fost armonizată cu legislaţia Uniunii Europene, Legea nr. 319/14.07.2006 a securităţii si sănătăţii  în muncă şi a Normelor metodologice de…